โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

57706

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561

DSC_1729

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

IMG_1590

ต้อนรับ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล

ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ให้ต้อนรับ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F260298121321127&width=500″ width=”500″ height=”888″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

DSC_1436

ต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ที่มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F257886898228916&width=500″ width=”500″ height=”910″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no”...

IMG_9905

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561   <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F249147189102887&width=500″ width=”500″ height=”874″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>