โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

megaphone

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วัน ที่ 14-27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน และตาก ทั้งประจำและไป-กลับ มีรายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จาก Link...

รับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วัน ที่ 14-27 พฤศจิกายน 2563 นี้

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน และตาก ทั้งประจำและไป-กลับ มีรายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จาก...

091163 คณะคุณพชกร_๒๐๑๑๐๙_0

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณพชรกร พึ่งประเสริฐพานิช เป็นอย่างสูงที่มีความประสงค์เลี้ยงหาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนกาวิละอนุกูล ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคุณพชรกร พึ่งประเสริฐพานิช พร้อมคณะอีก 13 ท่าน ที่ได้เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยอาหารและไอศกรีม

0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_0

โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบคุณคณะคุณภาวนา แสงรัตน์ ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารเย็นให้กับนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 ขอขอบคุณคณะคุณภาวนา   แสงรัตน์ ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารเย็น ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจึงขอขอบพระคุณคณะคุณภาวนา แสงรัตน์เป็นอย่างสูง

0611 คณะคุณกังวาน_๒๐๑๑๐๘_130

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณ คุณกังวาน รักทางธรรมพร้อมคณะที่เข้ามาบริจากเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมไอศกรีมให้กับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. โดยประมาณคณะคุณกังวาน รักทางธรรม ได้เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมแจกไอศกรีมให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่และมอบเงินทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางคณะครูและนักเรียนทุก ๆ คน ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจึงขอขอบพระคุณ ท่านเป็นอย่างสูง

megaphone

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน