โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันพ่อแห่งชาติ 2563_๒๐๑๒๐๔_0_0

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สถิตในใจ ตราบนิจนิรันตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่  

megaphone-160x160

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

         ตามที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดให้มีการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ...

Preview-Covid

วิธีป้องกัน รับมือ COVID-19 อาการและวิธีป้องกันเบื้องต้น

หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ...

megaphone-160x160

กิจกรรมอบรม การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผลิตสื่อการเรียนฯ_๒๐๑๑๒๖_0

กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

 วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

megaphone

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสมชายจันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรม BIG CLENING DAY รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ เป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม