โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

megaphone-160x160

ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ มาดังไฟล์แนบ  

megaphone-160x160

ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ แนบมาดังไฟล์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ1_๒๐๑๒๒๖_3

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสถานศึกษาพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานในพิธีได้เปิดกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ได้มอบเกีตรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพผู้เรียน ซึ่งภายในกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยกัน 3 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คือ 1. ฐานการออม 2. ฐานผักปลอดสารพิษ และ 3. ฐานแยกขยะ โดยมีทางคณะครูและนักเรียนแกนนำทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานและให้ความรู้แก่นักเรียน

ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_10

กิจกรรม ทำบุญสืบชะตาโรงเรียนกาวิละอนุกูล

  วัน จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน ณ ลานกีฬากาวิละอนุกูลสัมพันธ์ เพื่อต้องการให้เป็นมงคล มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เพื่อต้อนรับสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการ นายสมชาย  จันทนา...

วันพ่อแห่งชาติ 2563_๒๐๑๒๐๔_4

กิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวรจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนกาวิละอนุกูลให้สะอาดต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และในช่วงบ่าย ทางคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดวิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคโดวิด 19...

วันพ่อแห่งชาติ 2563_๒๐๑๒๐๔_0_0

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สถิตในใจ ตราบนิจนิรันตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่