โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

megaphone

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้  

megaphone

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๑ ตำแหน่ง

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง

megaphone

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังแนบ

megaphone

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

11406893_1136467829701861_6814796464623384373_n

ผอ.ชาญณรงค์ และรองฯ นิกร นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน

ผอ.ชาญณรงค์ และรองฯ นิกร นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 มิ.ย. 58