โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

DSC_0430

รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองโรงเรียนกาวิละอนุกูล ประจำปี ๒๕๖๑

รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองโรงเรียนกาวิละอนุกูล ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

IMG_2813

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๖๐

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนกาวิละอนุกูลวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0610

ต้อนรับ คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการทำงานสู่วิถีพอเพียง (ระยะที่๒)

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการทำงานสู่วิถีพอเพียง (ระยะที่๒) เมื่อวันที่ ๕มีนาคม ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]