โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

IMG_7718

กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน “รู้เขา รู้เรา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน “รู้เขา รู้เรา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F305093656841573&width=500″ width=”500″ height=”880″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

IMG_7313

งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 19

งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 19 “บูรณาการอาชีพเพื่อการมีงานทำตามวิถีพอเพียงสู่ทักษะชีวิต”โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน เครือข่ายทางการศึกษาและงานอาชีพที่ร่วมจัดงาน ชมการแสดงของนักเรียน และชมนิทรรศการวิชาการ ผลงานครู นักเรียน การสาธิตงานอาชีพของโรงเรียนกาวิละอนุกูล การสาธิตงานอาชีพจากศิษย์เก่า ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบพระคุณ...

DSC_5573

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

IMG_5924

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษาในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 30-31มกราคม 62