โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

IMG_2813

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๖๐

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนกาวิละอนุกูลวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0610

ต้อนรับ คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการทำงานสู่วิถีพอเพียง (ระยะที่๒)

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมพัฒนางานอาชีพนักเรียนเพื่อการทำงานสู่วิถีพอเพียง (ระยะที่๒) เมื่อวันที่ ๕มีนาคม ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0429

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0284

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

DSC_0347

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาวิละอนุกูล

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาวิละอนุกูล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ” order_by=”imagedate” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]