โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

DSC_0319

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

“กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก” โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

DSC_7093

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม และพร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ที่มาจัดกิจกรรม CSR หลักสูตรผู้นำธุรกิจโลก รุ่นที่๑ Global Business Leader ๑ เติมรักเติมฝัน แบ่งปันเพื่อพี่น้อง

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม และพร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ที่มาจัดกิจกรรม CSR หลักสูตรผู้นำธุรกิจโลก รุ่นที่๑ Global Business Leader ๑ เติมรักเติมฝัน แบ่งปันเพื่อพี่น้อง

DSC_6938

ต้อนรับ MR.ATSUSHI AOKI กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่พร้อมคณะติดตาม

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม และคณะครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ MR.ATSUSHI AOKI กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคุณเกศินี จิรวณิชชากร ผู้ประสานงานโครงการคุซะโนะเนะ KUSANONE ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน งานอาชีพต่างๆของโรงเรียนกาวิละอนุกูล