โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

IMG_5924

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษาในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 30-31มกราคม 62