ข้อมูลบุคลากร – ลูกจ้างชั่วคราว (งบชมรม)

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (งบชมรม) ลูกจ้างชั่วคราว

 

 นางสาวธิดา นันชัย

นางสาวธิดา   นันชัย

นายจัสติน แอดซิ่ง 

นายจัสติน   แอชชิ่ง

 นางสาวฉัตรศิริ อินตุ่น

นางสาวฉัตรศิริ   อินตุ่น

 นายอัษฎากรณ์ สมบูรณ์ไชยา

  นายอัษฎากร   สมบูรณ์ไชยา

 มานพ

นายมานพ  คำสิทธิ์