ติดต่อโรงเรียน

สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่


โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เลขที่ 2/2 ถนนสันนาลุง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : (053) 244770
E-Mail : kawila@kawila-anukul.ac.th