สถานที่ตั้ง

โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เลขที่ 2/2 ถนนสันนาลุง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


plan

map