แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนกาวิละอนุกูล
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


ที่ตั้ง

โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ถนนสันนาลุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่

จำนวน 8 ไร่ 1งาน 86 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับถนนสันนาลุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  • ทิศใต้ ติดกับที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

  • ทิศตะวันออก ติดกับที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

  • ทิศตะวันตก ติดกับที่ราชพัสดุมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติโรงเรียนกาวิละอนุกูล

his1his2

โรงเรียนกาวิละอนุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ถนนสันนาลุง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณด้านหลังค่ายกาวิละ) มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 1งาน86 ตารางวา เดิมชื่อ โรงเรียน”กองทัพบกอุปถัมภ์กาวิละวิทยา” ในความอุปถัมภ์ของจังหวัดทหารบก เชียงใหม่ต่อมาได้โอนกิจการให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนแก่เด็กที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการซ้อน สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนกาวิละอนุกูล” โรงเรียนจัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา ทั้งประจำและไปกลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมี เป็นนายสมศักดิ์  สุขนิยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

kawila-anukul logo

รูปพระเจ้ากาวิละอดีตเจ้าผู้ครองนคร เชียงใหม่ ทรงยืนถือดาบบนแท่นประทับด้วยพุ่มดอกไม้ทอง และช่อชัยพฤกษ์ เบื้องหลังประดับด้วยโล่ธงชาติ และเป็นสัญลักษณ์ของมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมาแต่เดิม

ปรัชญาโรงเรียน

วันนี้ ย่อมดีกว่า วันวาน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สะอาด พากเพียร เรียนรู้ สู้งาน

สีประจำโรงเรียน

4-7-2558 22-08-00

สีเหลือง หมายถึง สถาบันศาสนาและความร่มเย็น สัญลักษณ์แห่งความสดใส ความสุข ความเจริญ
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงกาวิละอนุกูล
คำร้อง – ทำนอง นายทรงชัย สมปรารถนา
เรียบเรียงเสียงประสาน นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์

เหลืองน้ำเงิน ยามโบกพริ้ว ปลิวสง่า
บนนภา โดดเด่น เป็นราศี
สัญลักษณ์ ที่เรารักยิ่งชีวี
เทอดความดี แห่งนาม สถาบัน

กาวิละ อนุกูล อันสูงส่ง
เรามั่นคง ดำรง สมานฉันท์
สะอาด พากเพียร เรียนรู้ สู้งาน
ให้เชี่ยวชาญ มีวินัย ทั้งใจกาย

คุณธรรม หนุนนำ ในดวงจิต
มอบชีวิต อุทิศ เพื่อชาติไทย
จามจุรี ร่มเย็น สมเป็นหลักชัย
สร้างนิสัย ให้เยาวชน เปี่ยมล้นเมตตา

สถาบัน แห่งนี้ มีชื่อลือเลื่อง
นามระบือ เฟื่องฟู คู่แดนลานนา
กาวิละ อนุกูล นั้นคือสมญา
สถานศึกษา เพื่อไทย เพื่อเยาวชน