วันนี้ผู้ใหญ่ใจบุญนมแลคตาชอย มาบริการแจกนมให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมา ณ โอกาสนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง