บทคัดย่อ ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ฝึกอ่าน ฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาไทยน่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

บทคัดย่อผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ฝึกอ่าน ฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาไทยน่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์

Download “ดาวน์เอกสารงานวิจัย” zHC5wRhMon516011.pdf – Downloaded 199 times – 63 kB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง