ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้กครองปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว และให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสาร  และประกาศของทางโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.kawila-anukul.ac.th และ facebook โรงเรียนกาวิละอนุกูลอย่างต่อเนื่องจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2564

Download “หนังสือคำสั่ง.pdf” หนังสือคำสั่ง.pdf – Downloaded 10 times – 167 kB

เลื่อนเปิดภาคเรียน-1

เลื่อนเปิดภาคเรียน-2

 

เลื่อนเปิดภาคเรียน--3

 

 

หนังสือคำสั่ง_page-0001

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง