รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล ปีการศึกษา 2564  เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ โปรด SCAN QR CODE เพื่อตอบรับการยืนยันสิทธิ์ สามารถตอบรับการยืนยันได้ 3 ช่องทาง Line Scan/ลิงค์แนบ/Face Book โรงเรียน แนบเอกสารด่านล่างนี้ก

Link ยืนยัน #แบบตอบรับจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 โปรดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนกาวิละอนุกูล (google.com)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง