งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้ตั้งใจเรียนและเป็นคนดีตลอดเสมอมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง