วิธีการรับสมัครนักเรียนช่วงสถานการณ์โควิด

วิธีที่ 1 รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 เลขที่ 2/2 ถนน สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
พร้อมทั้งนำนักเรียนเข้ารับการประเมินศักยภาพความสามารถพื้นฐาน
วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัคร จาก http://www.kawila-anukul.ac.th/web/?p=3909 แล้วกรอกข้อมูลให้ เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครนักเรียน และนำนักเรียนเข้ารับการประเมินศักยภาพความสามารถพื้นฐาน
วิธีที่ 3 สแกน QR Code หรือกดลิ้งด้านล่าง เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 และรอการตอบ รับจากทางโรงเรียน เพื่อนัดหมายนำนักเรียนเข้ารับการประเมินศักยภาพความสามารถพื้นฐาน
หมายเหตุ สามารถรับใบสมัครหรือกรอกข้อมูลนักเรียนทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 การรายงานตัวนักเรียนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากมีข้อสงสัยโทร 053-244770 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง