ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน ( Agenda Based ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 15 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง