กิจกรรม ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมคณะครูร่วมเดินทางสำหรับกิจกรรมประเมินศูนย์พอเพียงศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง