รับอุปกรณ์กีฬา

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รองณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลพร้อมคณะครูเป็นตัวแทนรับอุปกรณ์กีฬา Sport  equipments donation for special need kids  Love from brights around the world

เรื่องที่เกี่ยวข้อง