กิจกรรม ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง