ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ แนบมาดังไฟล์ 

Download “ข่าวประชาสัมพันธ์02.jpg” ข่าวประชาสัมพันธ์02.jpg – Downloaded 24 times – 4 MB

Download “ข่าวประชาสัมพันธ์012.jpg” ข่าวประชาสัมพันธ์012.jpg – Downloaded 11 times – 4 MB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง