กิจกรรม ทำบุญสืบชะตาโรงเรียนกาวิละอนุกูล

 

วัน จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน ณ ลานกีฬากาวิละอนุกูลสัมพันธ์ เพื่อต้องการให้เป็นมงคล มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เพื่อต้อนรับสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการ นายสมชาย  จันทนา พร้อมคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ต่างได้ร่วมกันกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล  จากนั้นก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน พร้อมเปิดใช้งาน ลานกีฬากาวิละอนุกูลสัมพันธ์ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ทั้งนี้ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลก็ต้องขอขอบพรคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันทำบุญสืบชะตาโรงเรียนกาวิละอนุกูลในครั้งนี้

ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_0_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_0_1 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_1 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_1_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_1_1 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_2 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_2_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_3 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_3_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_4 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_4_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_5 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_5_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_6 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_6_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_7 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_7_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_8 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_8_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_9 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_9_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_10 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_10_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_11 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_11_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_12 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_12_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_13 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_13_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_14 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_14_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_15 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_16 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_17 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_18 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_19 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_20 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_21 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_22 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_22_0 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_23 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_24 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_25 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_26 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_27 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_28 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_29 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_30 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_31 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_32 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_33 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_34 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_35 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_36 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_37 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_38 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_39 ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_40

เรื่องที่เกี่ยวข้อง