กิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวรจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนกาวิละอนุกูลให้สะอาดต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และในช่วงบ่าย ทางคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดวิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคโดวิด 19 ที่ระบาดในปัจจุบัน.

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง