พิธีเปิดกิจกรรมศิลปะสร้างสุขในโรงเรียนเครือข่ายครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล

17 มิ.ย. 58 พิธีเปิดกิจกรรมศิลปะสร้างสุขในโรงเรียนเครือข่ายครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล โดยท่านผู้อำนวยการชาญณรงค์ รัตนา กล่าวต้อนรับในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม การอบรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง