กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สถิตในใจ

ตราบนิจนิรันตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง