กิจกรรม BIG CLEANING DAY

เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสมชายจันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรม BIG CLENING DAY รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ เป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง