กิจกรรม BIG CLEANING DAY

เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสมชายจันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ เป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม

big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_0_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_1 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_1_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_2 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_2_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_3 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_3_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_4 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_4_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_5 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_5_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_6 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_6_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_7 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_7_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_8 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_8_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_9 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_9_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_10 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_10_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_11 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_11_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_12 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_12_0 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_13 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_14 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_15 big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_16

เรื่องที่เกี่ยวข้อง