การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วัน ที่ 14-27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน และตาก ทั้งประจำและไป-กลับ มีรายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จาก Link ด้านล่าง

 รับสมัครกำหนดการรับสมัครรับสมัครคุณสมบัติรับสมัครเอกสารประกอบการรับสมัคร

Download “ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา-2563-.pdf” ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา-2563-.pdf – Downloaded 11 times – 621 kB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง