โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบคุณคณะคุณภาวนา แสงรัตน์ ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารเย็นให้กับนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 ขอขอบคุณคณะคุณภาวนา   แสงรัตน์ ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารเย็น ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจึงขอขอบพระคุณคณะคุณภาวนา แสงรัตน์เป็นอย่างสูง

0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_1 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_2 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_3 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_4 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_5 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_6 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_7 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_8 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_9 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_10 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_11 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_12 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_13 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_14 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_15 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_16 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_17 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_18 0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง