เรียนเชิญ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

เรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  • วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ไป กลับ)                                                                                                                 ภาคเช้า (8.30 – 11.00 น.) ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา                                                                                                   ภาคบ่าย (13.00 – 15.30 น.) ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำ)                                                                                                                  เวลา (8.30 – 12.00 น.) ผู้ปกครองนักเรียนประจำทุกช่วงชั้น

หมายเหตุ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประชุมเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ไป – กลับ ในการประชุมทางโรงเรียน                                                                                                                                               อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน เท่านั้น                                                                                                                  วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำและรายงานตัวนักเรียนเข้าหอพัก

 

Download “ประชุมผู้ปกครอง.pdf” ประชุมผู้ปกครอง.pdf – Downloaded 10 times – 2 MB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง