การรับสมัครนักเรียน ในสถานการณ์เฝ้าระวัง “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครนักเรียนผ่านช่องทาง

  1. รับใบสมัครโดยตรงที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล และนำกลับไปกรอกข้อมูล แล้วนำส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน มายัง โรงเรียนกาวิละอนุกุล ทางไปรษณีย์
  2. ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อกรอกข้อมูล แล้วนำส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน มายัง โรงเรียนกาวิละอนุกุล 2/2 ถนน สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

Download “ดาวน์โหลดใบสมัคร” ดาวน์โหลดใบสมัคร.pdf – Downloaded 108 times – 193 kB

       3. กรอกข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ และมาส่งมอบเอกสารในวันรายงานตัว

 

           สมัครเรียนคลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง