ประกาศการเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

      เนื่องจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.

                แจ้งในข้อที่ 4. ให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป นั้น

                 โรงเรียนกาวิละอนุกูล  จึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ออกไปตามนโยบายเหตุพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ

Download “ดาวน์โหลดเอกสารแนบ” 50751.jpg – Downloaded 47 times – 363 kB

เรื่องที่เกี่ยวข้อง