นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20
“ปากน้ำโพศึกษาเกมส์ ” จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง