กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน “รู้เขา รู้เรา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน “รู้เขา รู้เรา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F305093656841573&width=500″ width=”500″ height=”880″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง