งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 19

งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 19 
“บูรณาการอาชีพเพื่อการมีงานทำตามวิถีพอเพียงสู่ทักษะชีวิต”
โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน เครือข่ายทางการศึกษาและงานอาชีพที่ร่วมจัดงาน ชมการแสดงของนักเรียน และชมนิทรรศการวิชาการ ผลงานครู นักเรียน การสาธิตงานอาชีพของโรงเรียนกาวิละอนุกูล การสาธิตงานอาชีพจากศิษย์เก่า ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบพระคุณ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พันเอก กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ รองเลขาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงาน โรงเรียน ชุมชน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูลในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง