คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง