คณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะครู เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง