กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนกาวิละอนุกูลขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ทุนการศึกษา ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ให้กับนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง