ฝ่ายบริหาร ตัวแทนนักเรียน สวัสดีปีใหม่แขกผู้ใหญ่และผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร ตัวแทนนักเรียน สวัสดีปีใหม่แขกผู้ใหญ่และผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมทั้งรอรับพรปีใหม่จากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง