คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง