ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาจัดกิจกรรม”ค่ายสร้างสรรรค์สังคม”

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาจัดกิจกรรม”ค่ายสร้างสรรรค์สังคม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง