การอบรมขยายผล 3D Printer การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนพิการ

การอบรมขยายผล 3D Printer การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนพิการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง