กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ดาวโดมเกมส์ครั้งที่ 24

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ดาวโดมเกมส์ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 3-7ธันวาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง