ต้อนรับ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล

ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้ต้อนรับ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F260298121321127&width=500″ width=”500″ height=”888″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง