ต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ที่มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKawilaAnukulCM1980%2Fposts%2F257886898228916&width=500″ width=”500″ height=”910″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง