คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานมุทิตาจิต รวมใจรัก ร้อยใจผูกพัน สานสัมพันธ์ วันมุทิตาจิต ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมจัดงานมุทิตาจิต รวมใจรัก ร้อยใจผูกพัน สานสัมพันธ์
วันมุทิตาจิต ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม และ คุณครูวิมลรัตน์ รัตนบรรณสกุล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง