ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ลุงหมี หรือ นายสาธิต จันทะรังสี และคณะที่ร่วมภารกิจ ปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนปัญญานุกูล สงขลา-เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ลุงหมี หรือ นายสาธิต จันทะรังสี และคณะที่ร่วมภารกิจ ปันน้ำใจให้น้อง
โรงเรียนปัญญานุกูล สงขลา-เชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ และเพื่อส่งเสริมอาชีพของนักเรียน โรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 48 แห่งทั่วประเทศ เสร็จสิ้นภารกิจปั่นระยะ 1,600 กิโล 75 วัน ของลุงหมียอดบริจาค รวมยอดรวม 3,789,977.63 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง