ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและคณะ เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนกาวิละอนุกูล

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและคณะ เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนกาวิละอนุกูล
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง