เข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 ก.ค.58 ท่านผู้อำนวยการชาญณรงค์ รัตนา กล่าวแสดงความยินกับคุณครูพฤหัส แลสันกลาง คุณครูนิตยา เมฆอุสาห์ พร้อมกับนักเรียน 4 คนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Summer Games2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง