การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล ดาวโดมเกมส์ครั้งที่ ๒๓

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล ดาวโดมเกมส์ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่เกี่ยวข้อง